Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ...κτηνοτροφιας(αμνοι, αρχιμανδρίτες κλπ): ΒΥΖΑΝΤΙΟ : Η ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ...κτηνοτροφιας(αμνοι, αρχιμανδρίτες κλπ): ΒΥΖΑΝΤΙΟ : Η ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
http://www.athriskos.gr/modules/news/article.php?storyid=541

ΒΥΖΑΝΤΙΟ : Η ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ KAI ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΣΕισαγωγή
Πολλοί αφελείς ή αδαείς χριστιανοί πιστοί ή στρατευμένοι εκκλησιαστικοί
προπαγανδιστές και απολογητές δηλώνουν και ισχυρίζονται ότι στο Βυζάντιο και
στην Ανατολική Ορθόδοξο Εκκλησία δεν υπήρχε Ιερά Eξέτασις.

Μια Μικρή Ιστορική Κατατόπιση

Γύρω απ’ αυτό το ζήτημα της Ιεράς Εξετάσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας υπάρχει μια συμπαγής αποσιώπηση και εσκεμμένη συσκότιση που συνο-
δεύονται με ισχυρή αμορφωσιά.
Η Βυζαντινή Ιερά Εξέτασις αρχίζει με τον χριστιανό αυτοκράτορα «Μέγα»
Κωνσταντίνο (+274-337), ο οποίος όχι μόνον απλώς νομιμοποίησε τον Χριστιανισμό,
αλλά του παρέδωσε όλη την αυτοκρατορία εν λευκώ.
Η Ιερά Εξέτασις συνεχίστηκε με τον Μέγα σφαγέα της Θεσσαλονίκης Θεοδό-
σιον τον 1ον, (+347-395).
Ενώ ο θεσμός του Κιαισίτωρος, αρχίζει εν τοις πράγμασιν ήδη με τον Κων-
σταντίνον «τον μέγα άγιο», επισήμως και νομικώς εγκαθίσταται το έτος +539 διά της
Νεαράς 80 «Περί Quaesitor» (του εμπαθούς Ιουστινιανού). Με τον θεσμό αυτόν
επιδιώκεται η έντονη αστυνόμευση της πόλεως και ο Κιαισίτωρ έχει εξουσία να τι-
μωρεί:
(α) «τους παιδεραστούντας»,
(β) «τους γυναιξί ου νόμιμα μιγνυμένους»,
(γ) «εί τώ τά ες τό θείον ούν ορθώς ήσκηται».
Εδώ βεβαίως μας ενδιαφέρει η περίπτωση (γ), η οποία λακωνικότατα πλην σαφέστα-
τα παρουσιάζει όλα όσα εμείς καταγγείλομε εδώ! Πρόκειται για νομική διάταξη με
αρμοδιότητες και καθήκοντα νομιμοποιημένου ιεροεξεταστή.

Ιωάννης, Νεοκλής Φιλάδελφος, Μάρκου Ρούσσος
Διδάκτωρ Καθηγητής Μαθηματικών
Ερευνητής Βιβλικών και Χριστιανικών ζητημάτων
Οκτώβριος 2007
http://homepage.mac.com/dodecatheon/IERA%20EKSETASI.pdf

Διαβάστε επίσης:
http://falsefaith.blogspot.com/2008/12/blog-post_26.html