Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011

Αυστραλία:Τέλος η χριστιανική χρονολόγηση Από όλα τα σχολικά βιβλία

Την κατάργηση της χριστιανικής χρονολόγησης με βάση τη γέννηση του Ιησού Χριστού από κάθε ιστορικό σχολικό βιβλίο, σχεδιάζει η κυβέρνηση της Αυστραλίας έπειτα από καταγγελίες πως παραβιάζεται η ανεξιθρησκία. Συγκεκριμένα το υπουργείο Παιδείας της χώρας θα αντικαταστήσει από τα σχολικά βιβλία τις φράσεις π.Χ (προ Χριστού- BC Before Christ) και μ.Χ (μετά Χριστόν - AD Anno Domini) με τις φράσεις Κ.Χ (κοινή χρονολογία – CE Common Era) και π.Κ.Χ (προ κοινής χρονολογίας - BCE Before Common Era). 

Οι συγκεκριμένοι τύποι χρονολόγησης έχουν σχεδόν αντικαταστήσει τη χριστιανική χρονολόγηση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις από την αρχή του 20ου αιώνα

ΠΗΓΗ : http://www.protothema.gr/world/article/?aid=143331

Κάλεσμα για συμμετοχή σε δράση: επιστολή γονέων προς ΥπΠΔΒΜΘ περί απαλλαγής από θρησκευτικά

Η βάπτιση δεν είναι υποχρεωτική.Αγαπητοί φίλοι,

Πρόκειται να σταλεί μια επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ, με την ελπίδα ότι ίσως βοηθήσει να ξεκαθαριστεί το θολό τοπίο που επικρατεί στο θέμα της απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών. Την επιστολή θα υπογράψουν γονείς ως ιδιώτες. Όποιος επιθυμεί να συνυπογράψει την επιστολή, θα πρέπει να στείλει στη διεύθυνση contact παπάκι αθεϊα τελεία τζιάρ το ακόλουθο μήνυμα (ή να το εκτυπώσει, να το υπογράψει και να το στείλει στην ταχυδρομική διεύθυνση Ένωση Άθεων, ΤΘ 67609, Πεύκη 15106):

"Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να συνυπογράψω την ακόλουθη επιστολή:

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Υπουργού ΠΔΒΜΘ

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Είμαστε γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας και παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω σημεία σχετικά με την δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών:

1. Τον τρόπο διατύπωσης της αίτησης
2. Τον αποδέκτη της αίτησης
3. Τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται
4. Τις προϋποθέσεις για να έχει κανείς το δικαίωμα να ζητήσει απαλλαγή
5. Τυχόν περιορισμό στη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης
6. Τον τρόπο απασχόλησης των παιδιών με απαλλαγή κατά την ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών
7. Εάν μπορεί να ζητηθεί να προγραμματιστεί το μάθημα των θρησκευτικών την πρώτη ή την τελευταία ώρα για διευκόλυνση του μαθητή με απαλλαγή
8. Τον τρόπο και τον χρόνο ειδοποίησης των γονέων για θρησκευτικής φύσης δραστηριότητες (εκκλησιασμοί, αγιασμοί κ.λπ.)

Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το ποια νομοθεσία (νόμοι, κανονισμοί, εγκύκλιοι κ.τ.ό.) διέπει όλα και κάθε ένα από τα παραπάνω ζητήματα, και εφόσον είναι εφικτό να επισυνάψετε αντίγραφο στην απάντησή σας (τουλάχιστον στην περίπτωση των εγκυκλίων).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

(ονοματεπώνυμα
)"

συμπεριλαμβάνοντας το πλήρες κείμενο της επιστολής όπως φαίνεται παραπάνω, το ονοματεπώνυμό του και την ταχυδρομική του διεύθυνση.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα είναι διαθέσιμα μόνο στη Γραμματεία της Ένωσης Άθεων και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα ονόματα θα συμπεριληφθούν στην επιστολή και οι ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις θα χρησιμεύσουν μόνον για επαλήθευση στοιχείων, επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με την πορεία της επιστολής.

Στις 29-8-2011 στάλθηκε ταχυδρομικά στον Συνήγορο του Πολίτη αναφορά σχετικά με επιστολή της Ένωσης Άθεων η οποία είχε κατατεθεί πριν από δέκα μήνες στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δεν έχει απαντηθεί ακόμη. Με την αναπάντηση επιστολή μας είχαμε θέσει ερωτήματα  που αφορούσαν την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών και ζητούσαμε να γίνουν ενέργειες για την άρση της ασάφειας που επικρατεί στο θέμα αυτό εξαιτίας των αντιφατικών εκγυκλίων και δηλώσεων του αρμόδιου Υπουργείου.
-----------------------------------------------------------------

Στις 2-9-2011 κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επιστολή μας όπου υπενθυμίζεται η προηγούμενη σχετική και ακόμη αναπάντητη επιστολή μας και τίθεται νέο ερώτημα, περί της χρονικής στιγμής υποβολής της αίτησης για απαλλαγή.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της αναφοράς προς τον ΣτΠ και της δεύτερης επιστολής μας προς το ΥπΠΔΒΜΘ σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

--
Ένωση Άθεων
www.atheia.gr
contact@atheia.gr
Τ.Θ.67609 Πεύκη 15103
τηλ. 6980789422