Σάββατο 17 Ιουλίου 2010

Αρχαιοελληνικό κάλλος vs χριστιανοί με κάλο (στον εγκέφαλο)


Ω!
Τι ευλογία !
Ο Γιαχβεδάκος δεν γελασε ποτε!!!
" οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε." (Λουκ. 6:25)

Μακάβριοι οι πτωχοί τω πνεύματι
http://www.facebook.com/group.php?gid=112466645463787