Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Συλλόγου


Ολοκληρώθηκε η αρχική σύνθεση τηςΕπιστημονικής Επιτροπής Νομικών Θεμάτωντου Συλλόγου, η οποία εντός των ημερών θα ξεκινήσει τη λειτουργία της.


Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους:

Γιώργο Ελμαλή, Δικηγόρος, LLM in european Law Katholieke Uneiversiteit Leuven με δημοσίευση σε διεθνή φορολογικά περιοδικά.
Μανουηλία Ζουλάκη, Δικηγόρος, Φορολογική Σύμβουλος, Υποψήφια Διδάκτωρ Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διονύσιο Κουνάδη, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπουργείου Οικονομικών και εισηγήτής σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων φορολογικού δικαίου.
Γρηγόρη Μέντη, Δικηγόρος,  συγγραφέας φορολογικών εκπαιδευτικών εγχειριδίων  (http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=14983)
Στάθη Μπακάλη, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής, σύμβουλος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε θέματα φορολογίας δικηγόρων.
Μιχάλη Παλάρα, Δικηγόρος Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής, μέλος του Δικηγορικού Γραφείου Χρήστου Τότση και επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού Λογιστής.
Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος , φορολογική σύμβουλος με δημοσίευσεις σε διεθνή φορολογικά περιοδικά (http://www.kperrou-ontax.com/katerina-perrou.html)


Στην Επιτροπή συμμετέχει και ο κ. Χρήστος Κλειώσης (Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου), ενώ δικαίωμα παρέμβασης έχει και ο κ. Παναγιώτης Χασιώτης (Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου).

Όπως ανέφερε ο κ. Κλειώσης, ο οποίος έχει αναλάβει το συντονισμό της λειτουργίας της Επιτροπής, τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει να πληρούν δυο κριτήρια: Την μη εξάντληση του επιστημονικού αντικειμένου (να μην έχουν δηλαδή ήδη αναλυθεί διεξοδικά στο παρελθόν), και το κοινωνικό ενδιαφέρον (τα πορίσματά μας θα πρέπει να είναι χρήσιμα στους φορολογούμενους, ενδεχομένως αξιοποιήσιμα στην διαμόρφωση της νομολογίας και σε ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο της νομοθεσίας).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που τίθεται, έχουν επιλεγεί δύο βασικοί κύκλοι θεμάτων προς τους οποίους θα κινηθούν οι πρώτες έρευνες της Επιτροπής.

α) Το όριο των οικονομικών δυνάμεων ως όριο φορολογικής επιβάρυνσης (αφορά την φορολογία των νοικοκυριών)
β) Οι εκδηλώσεις της βεβαιότητας του φόρου και οι πρακτικές άμυνας του φορολογούμενου σε καθεστώς ανασφάλειας δικαίου (αφορά κυρίως την ανασφάλεια των επιχειρηματιών όσον αφορά την φορολογική νομοθεσία και τις παρενέργειες της αυθαιρεσίας των φορολογικων ελέγχων λόγω των αμφισημειών των φορολογικών διατάξεων).

Βεβαίως, γύρω από αυτά τα θέματα μπορούν να αναπτυχθούν πολλά ακόμη θέματα με με εξίσου διαφορετικές προοπτικές (διαχρονικό δίκαιο, νομολογιακες τάσεις, συγκριση με άλλες έννομες τάξεις, θεωρία φορολογικού δικαίου και πολιτικής).

Τα πορίσματα των ερευνών θα φέρουν τις υπογραφές των μελών της Επιτροπής και θα δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (μαζί με σχετική εκλαϊκευμένη περίληψη ).

Από την πλευρά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, καλωσορίζει την πρωτοποριακή αυτή Επιτροπή και πιστεύει ότι μέσα από το έργο της, μπορεί να συσταθεί ένας θύλακας νομικού πολιτισμού σε μια εποχή επαπειλούμενης άλωσής του.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της!

ΠΗΓΗ 
forologoumenos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: