Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Απαγόρευση προληπτικού ελέγχου στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
http://elawyer.blogspot.com

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση της 16.2.2012 στην υπόθεση C-360/10έκρινε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιτρέπει την δικαστική επιβολή υποχρεώσεων προληπτικού ελέγχου στο περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, δηλαδή σε υπηρεσίες που οι χρήστες δημιουργώντας ένα προφίλ, αναρτούν σε αυτό τα δεδομένα που οι ίδιοι επιλέγουν.

Πρόκειται για πολύ σημαντική απόφαση, η οποία προεκτείνει το αντίστοιχο σκεπτικό της απόφασηςScarlet κατά SABAM (24.11.2011) με την οποία είχε κριθεί ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή φιλτραρίσματος στους παρόχους πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Η SABAM είναι ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία είχε προκαλέσει και τις δύο δίκες. Στην απόφαση του Νοεμβρίου η SABAM είχε στραφεί κατά της Scarlet που είναι πάροχος πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ζητώντας το φιλτράρισμα. Στην χθεσινή απόφαση, η Scarlet στράφηκε εναντίον υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης (σαν το facebook), ζητώντας κάτι αντίστοιχο, για να αποτραπούν οι παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια πολύ σημαντική για την επιβίωση του Διαδικτύου κοινοτική Οδηγία, την 2000/31/ΕΚ, η οποία απαλλάσσει τους φορείς των υπηρεσιών από προληπτικό έλεγχο, μεταθέτοντας την ευθύνη τους στο στάδιο μετά την τυχόν παραβίαση και μόνον όταν βεβαίως λάβουν γνώση. Γιατί διαφορετικά, εάν οι φορείς είχαν υποχρέωση προληπτικά για οτιδήποτε δημοσιεύουν οι χρήστες, πολύ απλά δεν θα υπήρχε συμμετοχικό Διαδίκτυο και θα είχαμε μείνει σε Web 1.0 καταστάσεις, δηλαδή χωρίς διάδραση, σαν να επρόκειτο για τηλεόραση.

Aυτό σημαίνει ότι περιορίζεται κατά πολύ η δυνατότητα νομοθετικής ή δικαστικής επιβολής προληπτικού ελέγχου όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσές. Η ACTA στο άρθρο 27 περιλαμβάνει μια γενικόλογη υποσημείωση, κατά την οποία πρέπει να είναι σεβαστές οι διατάξεις για τον περιορισμό της ευθύνης των παρόχων, ακριβώς επειδή στην Ε.Ε. και στις Η.Π.Α. υπάρχει η συγκεκριμένη νομοθεσία. Αυτές οι δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται να προσδώσουν συγκεκριμένο νόημα σε αυτήν την υποσημείωση της ACTA, εμποδίζοντας έτσι και μέσω αυτής της διεθνούς συμφωνίας να θεσπιστούν μέτρα που ανατρέπουν την κατανομή της ευθύνης ανάμεσα σε χρήστη και πάροχο, κατά τρόπο που θα ήταν επικίνδυνος για την ελεύθερη χρήση του Διαδικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: